Vận Chuyển

Khách sạn Sài Gòn Đông Hà có nhiều loại xe như: 4 chỗ ngồi và 16 chỗ ngồi Mercedes, 7 chỗ Ford Everest. Chúng tôi đảm bảo rằng luôn phục vụ đúng với yêu cầu quý khách đặt ra.

ĐIỂM ĐẾN 4 CHỖ
MERCERDES E250
7 CHỖ
FORD EVEREST 
16 CHỖ
MERCEDES SPRINTER313
Tham quan thành phố Đông Hà (nửa ngày) 1.200.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
Tham quan thành phố Đông Hà (một ngày) 2.000.000 VNĐ 1.400.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
Đông Hà-Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn- Địa đạo Vịnh Mốc- Biển Cửa Tùng/ Cửa Việt (một ngày) 3.000.000 VNĐ 1.800.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ
Đông Hà- Thành cổ Quảng Trị- Nhà lưu niệm cố tổng Bí Thư Lê Duẩn- Thánh địa La Vang- Biển Mỹ Thủy- Chùa Sắc Tứ- Siêu thị Lào-Thái (một ngày) 2.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
Đông Hà- Sân bay Tà Cơn- Cửa khẩu Lao Bảo- Khu thương mại Lao Bảo (một ngày) 3.500.000 VNĐ 2.200.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ
Đông Hà-Biển Cửa Tùng/ Cửa Việt (một ngày) 1.500.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
Đông Hà- Sân bay Huế 1.800.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
Sân bay Huế- Đông Hà 1.800.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ