Trung Tâm Thể Dục

+ Trung tâm Thể dục & Thể hình:

Trung tâm Thể dục & Thể hình được thiết kế để cảm thấy thoải mái hơn, không gian mở ngoài trời, cung cấp mọi thứ bạn cần để duy trì thể lực và sự thoải mái. Trung tâm có các thiết bị thể dục mới nhất, tất cả đều có tivi cá nhân.

Giờ làm việc: 06: 00AM-09: 00PM