Hồ Bơi Sunrise

+ Sunrise Pool:

Hồ bơi Sunrise là nơi bạn có thể bơi hoặc chỉ đơn giản là thư giãn dưới bầu trời tuyệt đẹp.

Vị trí: Ngoài trời

Thời gian phục vụ: 06:00 AM – 10:00 PM