Lữ hành

HỘI NGHỊ – HỘI THẢO

Chuyên phục vụ hội nghị – hội thảo với nhiều sức chứa và cách setup khách nhau.

Xem chi tiết

HAPPY HOURS

Chương trình “Khung giờ vàng” với các món ăn đặc sắc, mới lạ, giá cả vô cùng ưu đãi.  

Xem chi tiết

ĐÔI BỜ HIỀN LƯƠNG-SÔNG BẾN HẢI

Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải trở thành địa danh quan trọng của đất nước suốt 20 năm thế kỷ trước. Từ sau Hiệp định Genève 1954,...

Xem chi tiết

Lữ hành

HỘI NGHỊ – HỘI THẢO

Chuyên phục vụ hội nghị – hội thảo với nhiều sức chứa và cách setup khách nhau.

Xem chi tiết

HAPPY HOURS

Chương trình “Khung giờ vàng” với các món ăn đặc sắc, mới lạ, giá cả vô cùng ưu đãi.  

Xem chi tiết

ĐÔI BỜ HIỀN LƯƠNG-SÔNG BẾN HẢI

Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải trở thành địa danh quan trọng của đất nước suốt 20 năm thế kỷ trước. Từ sau Hiệp định Genève 1954,...

Xem chi tiết