Các loại phòng Phòng ở

President suite
15.000.000₫
President suite
Người:2 đến 4 người
Kích thước:2 mét
Giường:Đôi
Hướng:River
15.000.000₫

Chi tiết

Junior suite
2.100.000₫
Junior suite
Người:2 Người
Kích thước:2 mét
Giường:Đôi
Hướng:City
2.100.000₫

Chi tiết

Deluxe river view
1.470.000₫
Deluxe river view
Người:2 Người
Kích thước:2 mét
Giường:Đôi
Hướng:River
1.470.000₫

Chi tiết

Deluxe city view
1.259.999₫
Deluxe city view
Người:2 Người
Kích thước:2 mét
Giường:Giường Đôi
Hướng:Cyti
1.259.999₫

Chi tiết