27 December, 2019

– Giảm 40% giá phòng ngủ/ giá công bố (áp dụng khách lẻ) – Giảm 50% phí hội trường, màn hình LED đối với hội nghị – hội thảo có đặt ăn – Miễn phí backdrop cho tiệc từ 40 khách – Miễn phí âm thanh Karaoke cho tiệc trên 80 khách – Miễn phí […]

Xem thêm